Mandu-Baz Bahadur's Palace - gspatel

C O M M E N T S

Powered by SmugMug Log In
02: Baz Bahadur's Palace, Mandu; bat markings on a wall | Baz Bahadur's Palace, Mandu
 
NIKON D90; 18-200 mm f/3.5-5.6; Pattern; 1/20 sec at f/4.8; ISO-250;
4 December 2009