Mandu-Baz Bahadur's Palace - gspatel

C O M M E N T S

Powered by SmugMug Log In
03: Baz Bahadur's Palace, Mandu; bat markings on a wall | Baz Bahadur's Palace, Mandu
 
NIKON D90; 18-200 mm f/3.5-5.6; Pattern; 1/15 sec at f/8.0; ISO-250;
4 December 2009